language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO K35
Updated: 20/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

Nhiệm vụ:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Kê khai báo cáo thuế định kỳ.

- Hỗ trợ kế toán trưởng lập kế hoạch dòng tiền, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm theo dõi và hạch toán các chi phí, doanh thu, tính giá thành, chi phí trả trước, các khoản phải thu, phải trả, khấu hao tài sản cố định của công ty.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Job Requirement

•Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán.
•Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2-3 năm. 
•Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo thuế, báo cáo Tài chính, thành thạo Misa.
•Ưu Tiên từng làm Công ty dịch vụ kế Toán.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 28 - 38
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO K35

Company size: 25-99
Công ty CP Tập Đoàn Ceo K35 là một tập đoàn được thành lập vào ngày 19/05/2017, hình thành với sự góp sức gần 100 cổ đông đều là Chủ DN với lĩnh vực hoạt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO K35

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts