language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh
Updated: 20/07/2018

Employment Information

Benefits

  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

• Hạch toán doanh thu, chi phí,… cho toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc.
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị trực thuộc, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• Kiểm tra, kiểm kê và đối chiếu các chứng từ thu chi tiền mặt theo đúng quy định.
• Hạch toán chi phí tiền lương BHXH,…
• Hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước.
• Trích khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí trả trước.
• Kiểm tra và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác.
• Tính giá thành của Công ty và phòng khám hàng tháng.
• Hoàn thành báo cáo tài chính của Công ty và phòng khám hàng tháng.

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình chuỗi

- Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Chủ động, nhiệt tình, tư duy tốt

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

https://dhamedic.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Y Tế Việt Anh (DHA Medic), trực thuộc Tập đoàn DHA, là đơn vị thành lập và vận hành chuỗi Phòng khám đa khoa DHA. Chuỗi phòng khám DHA là mô...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts