language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

GLOBAL GROUP
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty;
-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Thực hiện xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu của kế toán trưởng;
- Kiến nghị đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu của Kế toán trưởng;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định Công ty.

Job Requirement

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;

- Ưu tiên có kinh nghiệm là kế toán tổng hợp bên ngành sản xuất;
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
-Có kỹ năng  tổng hợp, trình bày, phân tích và thống kê báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;
 - Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán);
- Tiếng Anh giao tiếp tốt mức trung bình khá: đọc, viết;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc;
-  Có kiến thức pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty;
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, hòa đồng, vui vẻ.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

GLOBAL GROUP

Company size: 50-100
         SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY GLOBAL GROUP LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN :      ...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

GLOBAL GROUP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts