language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Alpha Academy
Updated: 13/03/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 11/04/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Salary review

Job Description

_ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế
GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
– Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng
hoặc xử lý công nợ phải thu.
– In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh
tra kiểm tra.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Job Requirement

–       Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
–       Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
–       Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân
công .
–       Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui
định.
–       Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
–       Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 5 ngày/tuần
 • Benefit:

  Được tham gia BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, du lịch,...

 • Holidays: Nghỉ phép 12 ngày/năm

Company Overview

Công ty TNHH Alpha Academy

http://www.alphaacademy.edu.vn
Alpha Academy mong muốn mang đến cho trẻ kiến thức ngôn ngữ nền tảng và môi trường mà tại đó khai phá tiềm năng của trẻ. Trẻ sẽ tự tin hơn về ngôn ngữ và...Detail
Job tags / Skills:KẾ TOÁN TỔNG HỢP

People who applied to this job also applied to:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Alpha Academy

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts