language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://tamhopjsc.com/

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tam Hợp  được thành lập ngày 02/10/2015 hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng với các nhãn hàng là thương hiệu Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 và... Detail

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Employment Information

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra hàng tồn kho, doanh thu, chi phí
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,
- Theo dõi tổng quát công nợ toàn công ty
- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho kế toán trưởng và Ban Giám đốc
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

- Có khả năng quản lý và điều hành công việc

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán

- Chăm chỉ vầ thật thà

- Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).

More Information

  • Experience: 1 - 2 Years

People who applied to this job also applied to:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TAM HỢP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts