language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Updated: 13/05/2019

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary: -

  • Industry: Accounting / Auditing / Tax

    Deadline to apply: 29/05/2019

  • Job level:

Job Description

- Hỗ trợ tổ chức điều hành, quản lý nhân sự Phòng kế toán để thực hiện công tác kế toán đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra mảng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

- Kiểm tra mảng doanh thu, TSCĐ, CCDC & các khoản trích trước

- Kiểm tra, ký duyệt chứng từ thanh toán chi phí phát sinh thường xuyên và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác phục vụ cho hoạt động của công ty

- Kiểm tra công nợ

- Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế của công ty

- Kiểm tra, rà soát báo cáo kiểm toán năm, nửa năm.

- Kiểm tra các báo cáo, hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

- Cập nhập các chính sách thuế, chế độ liên quan tới công việc.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty sản xuất, quy mô từ trên 1000 lao động.

Job Requirement

- Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.

- Nắm vững chuẩn mực kế toán và các sắc thuế hiện hành.

- Kỹ năng quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều hành công việc.

- Khả năng truyền thông: giao tiếp, đàm phán, trình bày.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực công việc

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

www.eurowindow.bizCompany size: 3000
Công ty CP Eurowindow được thành lập ngày 29/08/2002, Eurowindow là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cửa hàng đầu tại Việt Nam. Eurowindow chuyên sản...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts