language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Cập nhật và quản lý báo giá, đơn dặt hàng và bán hàng cũng như công nợ phải thu
 2. Quản lý chi phí mua hàng, dịch vụ trong nước (trừ chi phí lương và nguyên vật liệu):
 3. Quản lý hàng tồn kho: Chịu trách nhiệm kiểm soát, lên kế hoạch kiểm đếm thực tế hàng tồn kho hàng tháng, đối chiếu số liệu báo cáo trên sổ sách, đảm bảo tính trung thực và chính xác và đồng nhất của các số liệu, báo cáo và giải trình cho TGĐ mỗi tháng nếu có sự khác biệt giữa tồn kho thực tế và sổ sách.
 4. Kiểm soát số liệu, tạo mới các mã vật tư, mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã tài khoản….
 5. Tuân thủ chính sách, thiết lập và thực hiện mục tiêu chất lượng, môi trường hàng năm của công ty.
 6. Báo cáo Doanh Thu, Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh, các báo cáo so sánh kết quả kinh doanh và báo cáo chi phí cùng kỳ, cá báo cáo cáo tài chính có liên quan khác theo định kỳ, tháng/quý/năm cho Tổng Giám Đốc và Trụ Sở chính.
 7. Kiểm soát hệ thống kế toán tuân thủ với nguyên tắc kế toán tại nước sở tại (Việt Nam), theo yêu cầu của tập đoàn tuân thủ theo GAAP và quy trình cải tiến cập nhật của công ty.
 8. Xem xét, kiểm tra, thẩm tra và điều chỉnh các lỗi và tính không nhất quán của các bút toán tài chính, các tài liệu và báo cáo.
 9. Đảm bảo cập nhật kịp thời, chính xác và tuân thủ các quy định mới về thuế, chính sách địa phương và doanh nghiệp, các quy định và pháp luật.
 10. Kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng đầu vào và đầu ra, báo cáo các khoản phải thu, phải trả và theo dõi cập nhật hàng tuần / hàng tháng.
 11. Báo cáo tình hình công nợ và đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng, nhà cung cấp
 12. Kiểm tra và xử lý chính xác các giao dịch tài chính, hợp đồng mua bán đã được Tổng Giám Đốc ký duyệt và kiểm duyệt các giao dịch trong giới hạn được chỉ định.
 13. Quản lý giá thành các khoản mục chi phí, giá thành sản xuất và các chứng từ giao dịch mua bán.
 14. Phân tích quá trình giao dịch và xác định các chứng từ dữ liệu cần thu thập và lưu trữ nhằm giúp đảm bảo sự chính xác và gia tăng hiệu quả công việc.
 15. Quản lý, giám sát chặt chẽ và phân bổ hiệu quả tài sản cố định theo luật định.
 16. Tuân thủ thời hạn các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế.
 17. Áp dụng các phương pháp kế toán chi phí thể hiện chính xác việc tính toán các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát chi phí, giá trị tài sản, tồn kho nguyên vật liệu của nhà máy sản xuất một cách chính xác và kịp thời
 18. Theo dõi ngân sách hàng năm - chuẩn bị tất cả các phân bổ
 19. Phối hợp và báo cáo việc khoá sổ hàng tháng và đối chiếu các tài khoản sổ cái chung
 20. Cung cấp hồ sơ và hợp tác làm việc với kiểm toán viên trên cơ sở phê duyệt của Tổng Giám Đốc trong quá trình kiểm toán tài chính và hoạt động công ty.
 21. Duy trì hệ thống tài khoản và lưu trữ tài liệu hồ sơ liên quan tất cả các giao dịch và tài sản của công ty.
 22. Báo cáo, phân tích, và đảm bảo tính chính xác, liên kết toàn vẹn của tất cả các báo cáo, thông tin tài chính, tài sản cố định, kết quả kinh doanh, báo cáo tồn kho hàng hóa nguyên vật liệu.
 23. Tuân thủ triệt để và xây dựng hệ thống bảo mật thông tin công ty
 24. Soạn thảo và cập nhật các cải tiến nếu có của quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình biểu mẫu theo dõi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường của công ty.

Job Requirement

+ Bằng Đại học chuyên môn Kế toán / Tài chính. Ưu tiên ứng viên có tín chỉ CPA

+ Tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm liên quan trong ngành kế toán đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất.

+ Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán FAST

+ Sử dụng thành thạo MS Office và MS Excel..

+ Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận và tỉ mỉ

+ Gao tiếp bằng tiếng Anh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

www.sopura.com
Sứ mệnh hiện tại  Sứ mệnh hiện tại của công ty là tiếp tục đem đến cho ngành công nghiệp bia, nước giải khát và thực phẩm những dịch vụ, giải pháp xuất...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts