language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam
Updated: 14/06/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 30/06/2019

Job Description

Mục đích:

- Kiểm tra đối chiếu sổ sách chi tiết với tổng hợp.

- Lập các Báo cáo theo định kỳ và đột xuất.

- Quyết toán và giải trình chi tiết các số liệu khi có yêu cầu.

Nhiệm vụ:

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định;

- Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Quyền hạn:

- Quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

- Quyền yêu cầu các bộ phận cung cấp các tài liệu bổ sung cho quá trình kiểm tra, kiểm soát chứng từ thu – chi của cty.

- Quyền từ chối – duyệt các chứng từ hồ sơ thanh toán, báo cáo không hợp lệ.

Job Requirement

1. Yêu cầu về chuyên môn: Kế toán – kiểm toán

2. Năng lực/ kỹ năng

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch

- Kỹ năng quản lý, phân công, phân nhiệm.

3. Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Ngoại ngữ: Trình độ B trở lên

- Tin học: Trình độ B trở lên

4.Các yêu cầu khác (nếu có)

- Kỹ năng xây dựng, tạo mối quan hệ

- Kỹ năng làm việc nhóm

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

www.datxanhmiennam.com.vnCompany size: 500
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh đã...Detail
Job tags / Skills: General Accountant

People who applied to this job also applied to:

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts