language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH ANH QUỐC SG
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu dữ liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết tổng hợp.
- Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, các nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Cung cấp số liệu kế toán cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Ưu tiên: - có kinh nghiệm bên lĩnh vực xây dựng, trực tiếp thi công các công trình.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tồng hợp
- Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm kế toán.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Kỹ năng phân tích, báo cáo

- Cẩn thận, tỉ mỉ

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH ANH QUỐC SG

Company size: 25-99

Do nhu cầu mở rộng, hiện đang cần tuyển các vị trí sau:

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH ANH QUỐC SG

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts