language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam
Updated: 19/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-Thực hiện việc đối chiếu công nợ kênh Online

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai - Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định

-Kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống của các KTV

-Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ tổng hợp khi khóa sổ BCTC gồm: trích các bút toán chi phí cuối tháng, lương, khấu hao tài sản cố định, chạy giá vốn hàng hóa. Phân bổ chi phí chung, bút toán kết chuyển lãi lỗ trong kỳ

Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế

Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu

-Lưu trữ sắp xếp chứng từ NH có hệ thống gọn gàng ngăn nắp sao cho dễ tìm

Job Requirement

   Kiến thức kinh nghiệm

-      Kinh nghiệm 2  năm làm kế toán tổng hợp

     Kỹ năng

-      Thành thạo các phần mềm văn phòng Ms Office

    Phẩm chất:

-       Trung thực, cần cù, chịu khó, chịu được áp lực công việc

More Information

  • Degree: College
  • Age: 26 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

http://www.goldsun.vn/Company size: 1000-2000
Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam đã trải qua 16 năm phát triển và vươn lên không ngừng, đã và đang trở thành 1 thương hiệu ngày càng được khẳng định và tin...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

CN Công Ty CP Goldsun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts