language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico)
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán khác về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.

 • Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

 • Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...

 • Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang. Từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến hiệu quả hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

 • Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

  I. QUYỀN HẠN
 • 1.Được quyền chủ động giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc theo quy chế điều hành chung của công ty.
 • 2.Đề xuất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công việc hàng ngày

  3.Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo phần hành kịp thời

  4. Yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh bút toán bị sai lệch khi phát hiện

  II. NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC

  1.Báo cáo thuế GTGT, TNDN, THSDHD, TNCN theo quý

  2.Báo cáo tài chính tháng, quý, năm

  3. Báo cáo phân tích doanh thu, chi phí theo khoản mục phú và theo từng phòng ban

  4.Báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý

  .

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Kiến thức: nắm vững luật thuế.

- Kỹ năng: Siêng năng, tư duy tốt, Nắm bắt công việc nhanh

- Kinh nghiệm: kế toán chi phí, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico)

tavicowood.comCompany size: 500 -700
Được thành lập từ năm 2005, trải qua quá trình hoạt động và không ngừng phát triển, Tavico đã trở thành Nhà cung cấp gỗ cứng (hardwood)...Detail
Job tags / Skills: General Accountant

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu (Tavico)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts