language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Cùng với trưởng phó phòng hướng dẫn và triển khai thực hiện phương pháp hạch toán kế toán tại phòng.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan. Kiểm tra việc hạch toán và báo cáo của các phần hành kế toán: Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra sự cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp với báo cáo chi tiết, đối chiếu những bút toán nội bộ với các bộ phận, phần hành liên quan.

- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ, kiểm tra tổng quát số dư công nợ, xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi, công nợ đã thanh toán trước nhưng đã quá hạn mà nhà cung cấp không giao hàng, các khoản chênh lệch do hàng nhập thừa/thiếu.

- Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành , đối chiếu tổng hợp ,cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

- Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp. Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.

- Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. Lập báo cáo theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định.

- Tổ chức thống kê, tập hợp số liệu và cung cấp thông tin về lĩnh vực tài chính để phục vụ cho công việc quản lý, kiểm tra và kiểm soát chi phí của các bộ phận trong công ty

- In sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo quy định, thiết lập lưu trữ hệ thống hồ sơ sổ sách theo nguyên tắc bảo mật, an toàn, dễ kiểm tra , hỗ trợ kế toán thuế khi có thanh tra thuế

- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.

Job Requirement

- Nam, Nữ 

- Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm cao.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán; Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm

- Khả năng  vi  tính  thành  thạo:  Work,  Excell,  Kỹ năng làm vệc độc lập và làm việc theo nhóm tốt. Có khả năng phối hợp với các đơn vị trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả cao trong công việc.

- Kỹ năng về giao tiếp và ứng xử tốt. Có khả năng trình bày và thuyết phục. Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

namthaison.com.vnCompany size: 300 - 400
NAM THÁI SƠN - Sự khởi đầu từ những khát vọng.   Tiền thân của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn là cơ sở bao bì Thái Sơn,...Detail

People who applied to this job also applied to:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Employment Information

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Location