Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần FECON
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 1. Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý;
 2. Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ phải trả, phải thu, thanh toán;
 3. Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế;
 4. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan;
 5. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty để đề xuất các góp ý làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí và hỗ trợ ra quyết định quản trị;
 6. Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty;
 7. Làm việc với cơ quan thuế theo yêu cầu công việc và khi có phát sinh;
 8. Hỗ trợ Kế toán trưởng trong điều hành công việc hàng ngày.Nhận ủy quyền của kế toán trưởng trong các trường hợp cần thiết;
 9. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về kế toán và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
 10. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng

Job Requirement

 1. Yêu cầu:
  1. Trình độ:
 1. Đại học các ngành kế toán - tài chính
 2. Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán
  1. Kỹ năng:
 3. Phân tích, tổng hợp: giỏi
 4. Trình bày văn bản: giỏi
  1. Kinh nghiệm tối thiểu:
 5. 5 năm làm việc ở lĩnh vực kế toán xây dựng
  1. Lưu ý đặc biệt:
 6. Cẩn trọng, trung thực
 7. Khả năng xử lý song song nhiều vấn đề

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Feedback