Location

Da Nang

 • Salary

  7 Mil - 8 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, đồi chiếu số liệu giữa nội bộ, chi tiết và tổng hợp, định khoản và nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết, tổng hợp.

- Hạch toán các bút toán tổng hợp, khấu hao, kết chuyển chi phí

- Lập được các báo cáo theo yêu cầu của Kế toàn trưởng

- Lập được báo cáo tài chính Công ty và báo cáo tài chính theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc

Job Requirement

- Có kinh nghiệm, năng lực nghiệp vụ kế toán.

- Năm vững chế độ kế toán, có khả năng tổng hợp số liệu.

- Có khả năng phân tích báo cáo, tổng hợp số liệu.

- Thành thạo phần mềm excel, phần mềm kế toán.

- Có khả năng tổng hợp các số liệu theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc.

- Am hiểu chuẩn mực kế toán, pháp luật kế toán và các văn bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback