About us

Oncredit Financial Investment Consulting Co.,Ltd

Employment Information

Kế Toán Tổng Hợp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Truc Quan Automation JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavitec Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LANDARCH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Minh Long - CN City Parts

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CxO Search Co., Ltd

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh