Location

Ha Noi

 • Salary

  12 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  11/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1. Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại xưởng (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó lên phần mềm kế toán.

2. Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng hàng ngày.

3. Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …

4. Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

5. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

6. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

7. Chịu trách nhiệm theo dõi công tác giao nhận hàng của các Nhà gia công.

8. Chịu trách nhiệm tổng hợp hàng đã hoàn thiện để nhập vào kho Thành phẩm. 9. Thực hiện công tác theo dõi và tính lương cho các xưởng gia công.

10. Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.

11. Trực tiếp quản lý, điều hành các thủ kho.

12. Hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho thủ kho và phụ kho. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ và chấp hành nội quy công ty.

13. Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Giám đốc Công ty..

Job Requirement

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. 

Ưu tiên trong lĩnh vực thời trang, may mặc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

- Làm việc gắn bó, lâu dài và có kế hoạch định hướng rõ ràng.

More Information

 • Age: 25 - 30

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback