Location

Ha Noi

 • Salary

  10 Mil - 13 Mil VND

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  16/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác,

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các chi nhánh khi có yêu cầu.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai

- Lập các báo cáo công việc theo quy định của Công ty/phòng kế toán.

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Job Requirement

-    Tốt nghiệp các chuyên nghành tài chính, kế toán….

-   Yêu cầu kinh nghiệm kế toán tổng hợp trên 2 năm

More Information

 • Degree: College
 • Age: 29 - 33
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback