Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  15 Mil - 18 Mil VND

 • Experience

  2 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  05/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
 6. Quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
 7. In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo qui định.
 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 11. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 12. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 13. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT.
 14. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Job Requirement

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback