Location

Binh Duong

job_map_no_coordinates
 • Salary

  14 Mil - 16 Mil VND

 • Experience

  5 - 20 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch triển khai công việc tuần và tháng, quý

2. Tiếp nhận chứng từ:
2.1. Tiếp nhận chứng từ, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ bao gồm chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ tất toán tạm ứng
2.2. Kiểm tra quá trình giao nhận hàng và giao nhận chứng từ diễn ra đầy đủ hay không

3. Công tác hạch toán:
3.1. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4. Theo dõi quá trình xuất hàng, liên hệ bộ phận kinh doanh để chốt doanh thu và xuất hóa đơn gửi khách hàng

5. Kiểm tra tính hợp lý của các chi phí phát sinh, dựa vào quy chế công tác phí để làm tất toán tạm ứng. Đề xuất duyệt base và nhập phần mềm SAP

6. Đối chiếu công nợ với Khách hàng và Nhà cung cấp. Xuất file trình ký đối chiếu đới với những đơn vị cần

7. Tính giá thành và kiểm soát tồn kho

7.1. Phối hợp bộ phận kho, kế toán kho để kiểm kê hàng tồn kho/ TSCĐ định kỳ
7.2. Đánh giá lại giá trị tài sản đột xuất và định kỳ
7.3. Định kỳ hàng tháng/ quý/ năm tiến hành việc đối chiếu sổ sách kế toán về nhập xuất tồn vật tư, hàng hoá với các thủ kho , báo cáo giải trình chi tiết
7.4. Thực hiện các động tác điều chỉnh đối với các thủ kho đảm bảo sổ sách nhập xuất luôn tuân thủ đúng quy trình hạch toán

8. Thực hiện báo cáo tài chính tháng.
8.1. Căn cứ vào dữ liệu đã được hạch toán, kiểm tra lại tính đúng đắn của các nghiệp vụ phát sinh (Tài khoản chi phí đã được gắn khoản mục phí, phòng ban,... hay chưa)
8.2. Căn cứ dữ liệu thống kê phân loại và làm báo cáo khoản mục phí theo từng bộ phận, so sánh với khung tài chính ban đầu. Kiểm soát chi phí từng bộ phận, đưa ra cảnh báo khi có sự bất hợp lý về chi phí xảy ra cho BGĐ
8.3. Căn cứ dữ liệu trên hệ thống lập báo cáo tài chính hàng tháng để báo báo cho BGĐ

9. Thực hiện báo cáo thuế:
9.1. Căn cứ dữ liệu thống kê và lập tời khai thuế GTGT hàng quý
9.2. Căn cứ dữ liệu từ bộ phận nhân sự, đối chiếu với sổ kế toán và nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý
9.3. Căn cứ số thuế phải nộp tiến hành lập giấy nộp tiền các khoản thuế phải nộp cho nhà nước
9.4. Cuối năm căn cứ dữ liệu tập hợp, thống kê để lập báo cáo tài chính nộp lên cơ quan nhà nước theo quy định

10. Lưu trữ chứng từ đúng theo yêu cầu và quy định. Đối với hóa đơn điện tử lưu song song file giấy và file mềm

11. Báo cáo kết quả công việc theo tháng

12. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Giám đốc Công ty

Job Requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.

- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại Công ty có quy mô > 500 tỷ

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP/Base

- Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, phân tích báo cáo, đưa ra những cảnh báo tài chính cho Giám đốc nếu vượt khung tài chính quy định.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Salary: 14 Mil - 16 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job