About us

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Employment Information

Kế Toán Trưởng 2021

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2021
Industry Executive management , Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MAXIHUB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Guru Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Ánh Dương

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ 22 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ăn Uống Kim Anh

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh