language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập Đoàn Lộc Trời

Kế Toán Trưởng Chi nhánh Bình Thuận

Tập Đoàn Lộc Trời
Updated: 21/05/2019

Employment Information

 • Work location: Binh Thuan

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 15/06/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Thuận - Khối Kinh doanh Vật tư Nông nghiệp - Giống.

Địa chỉ: Số 150 đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

2. Chế độ báo cáo:

- Báo cáo công việc: Báo cáo cho Giám Đốc Chi nhánh Bình Thuận.

- Báo cáo chuyên môn: Báo cáo cho Trưởng Ban Kế Toán Tập Đoàn Lộc Trời.

3. Nhiệm vụ chuyên môn:

3.1 Giám sát việc thực hiện phần hành kế toán cho Chi nhánh:

 • Theo dõi, kiểm soát việc thu chi tại đơn vị, đảm bảo thu chi, tồn quỹ đúng quy định
 • Quản lý việc ghi nhận các khoản phải trả, các khoản phải thu
 • Đảm bảo số liệu kế toán chính xác và kịp thời
 • Kiểm tra và hạch toán chứng từ chi phí đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh
 • Quản lý việc sử dụng tài sản (tiền, hàng, chi phí) của chi nhánh, đảm bảo đúng quy định và đem lại hiệu quả
 • Giám sát, kiểm tra việc xuất hóa đơn đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước và chính sách của công ty
 • Kiểm tra việc tính toán và chi trả chính sách bán hàng.
 • Hướng dẫn các bộ phận, cá nhân thực hiện các thủ tục, chứng từ quyết toán, quà khuyến mãi, các thủ tục ký và thanh lý hợp của đại lý đúng với quy định, quy chế tài chính của Tập Đoàn và quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính – kế toán
 • Kiểm tra hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước và công ty
 • Theo dõi công nợ, hạn mức nợ, thu hồi công nợ của hệ thống đại lý, đảm bảo an toàn tài chính, cảnh báo rũi ro liên quan đến khoản phải thu
 • Lập kế hoạch, chuẩn bị số liệu và theo dõi việc ký xác nhận công nợ phải thu với khách hàng
 • Điều chỉnh các tài khoản phải thu nhằm tránh lỗi hay bỏ sót, bao gồm các bút toán điều chỉnh nợ / có cho các tài khoản
 • Kiểm tra và quản lý hồ sơ tài sản thế chấp của khách hàng
 • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm công nợ và nợ xấu của đại lý
 • Theo dõi, đối chiếu hàng nhập xuất kho, hàng tồn kho, hàng ký gởi của đại lý, giám sát việc nhập xuất Vật tư hàng hóa đảm bản đúng quy định
 • Kiểm tra và đôn đốc, nhắc nhỡ bộ phận, cá nhân của chi nhánh thanh quyết toán chi phí tạm ứng, tiền quà hội thảo, thu hồi công nợ
 • Quản lý việc ghi nhận và thanh toán các khoản công nợ phải trả
 • Theo dõi việc kê khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, nộp thuế, phí đúng quy định
 • Đôn đốc, kiểm tra viêc thưc hiện nghiệp vụ kế toán và Theo dõi định khoản, hạch toán trên hệ thống kế toán, đảm bảo số liệu kế toán chính xác, kịp thời, đầy đủ
 • Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và điều lệ của Tập đoàn và nhà nước
 • Kiểm tra các báo cáo được lập bởi nhân viên cấp dưới
 • Tham gia công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản theo quy định của nhà nước và Tập đoàn
 • Quan hệ với các cơ quan chức năng có liên quan đến số liệu và nghiệp vụ Kế toán, cung cấp số liệu khi có yêu cầu
 • Thống kê, cung cấp số liệu kế toán nhằm tham mưu cho Giám đốc khi có yêu cầu
 • Tổng hợp số liệu kế toán gửi báo cáo cho Ban Kế toán, Ban Tài chính theo yêu cầu
 • Tiếp nhận và triển khai thực hiện các thông báo, quy định,… từ Ban Kế toán, Ban Tài chính của Tập Đoàn
 • Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh trong việc tiết kiệm, quản lý chi phí

3.2 Nhiệm vụ chung

 • Tổ chức và phân công nhiệm vụ phù hợp cho nhân viên trong Phòng
 • Đào tạo / huấn luyện cho nhân viên trong Phòng
 • Giám sát nhân viên, thường xuyên đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
 • Đảm bảo nhân viên tuân thủ về quy chế và quy định

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế Toán hoặc chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Chấp nhận đi công tác thường xuyên
 • Cẩn thận, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm.
 • Khả năng phân tích và xử lý số liệu.
 • Khả năng lãnh đạo, tổ chức và sắp xếp và Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Do đặc thù công việc chỉ tuyển dụng ứng viên NAM.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 60 ngày
 • Working time: 48 giờ
 • Training opportunities:

  - Được đào tạo kiến thức chuyên ngành và thực tiễn trong quá trình làm việc.
  - Được tham gia các lớp đào tạo định hướng nghề nghiệp của Tập Đoàn.
  - Được đề xuất tham gia các lớp/chương trình đào tạo phát triển cá nhân

 • Colleagues:

  Với cả trái tim và tâm huyết, chúng tôi chia sẻ với nhau và với người nông dân Việt Nam niềm hy vọng vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hôm nay và sự đảm bảo cho các thế hệ mai sau.

 • Benefit:

  - Thưởng tháng 13, thưởng KPIS từ 4.5 đến 5.5 tháng lương theo kết quả Kinh doanh.
  - Thưởng doanh số đối với Sales.
  - Tham gia Bảo hiểm mở rộng Bảo Việt.
  - Du lịch hàng năm.
  - Chế độ Công đoàn (hiếu, hỹ, ốm đau,..)
  - Các khoảng thưởng, quà vào các dịp lễ - tết

 • Other extras: Phụ cấp điện thoại, cơm và công tác phí theo quy định của Tập Đoàn
 • Holidays:

  - Nghỉ các ngày lễ theo pháp luật hiện hành.
  - Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

Company Overview

Tập Đoàn Lộc Trời

http://loctroi.vn/Company size: 1.000-4.999
Xuất thân từ Chi cục BVTV tỉnh, Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang được thành lập năm 1993 và được cổ phần hóa vào tháng 9 năm 2004. Từ một đơn vị...Detail

Similar jobs

Kế Toán Trưởng Chi nhánh Bình Thuận

Tập Đoàn Lộc Trời

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts