language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng / Chief Accountant

CÔNG TY TNHH CAMPANIA VIỆT NAM
Updated: 21/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Include/ Gồm có:
1. Finance/ Tài chính:
- Prepare monthly, quarterly and annual budget execution reports/ Chuẩn bị báo cáo thực hiện ngân sách hàng tháng, quý, năm
- Work and deal with bank. Following up loan agreement, prepare dossier to borrow money, renew loan/ Làm việc với ngân hàng. Theo dõi các hợp đồng vay, chuẩn bị hồ sơ vay và gia hạn khoản vay
- Cooperate with external auditors to carry out annual external auditing/ Hợp tác với đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán
2. Accounting/Kế toán:
- Supervise the day-to-day operation of the accounting/ Giám sát các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày
- Calculate and make payment for employees on a monthly basis/ Tính và thanh toán lương cho người lao động
- Reconcile bank statements, Account receivable and Account payable/ Đối chiếu báo cáo ngân hàng, khoản phải thu, phải trả
- Track Fixed Assets movement and manage Fixed Assets, calculate depreciation, allocate depreciation expenses/ Kiểm soát quản lý tài sản cố định, tính và phân bổ chi phí khấu hao
- Compute Products cost, updated, inventory reconciliation/ Tính giá thành sản phẩn, cập nhật, đối chiếu hàng tồn kho
- Prepare monthly, quarterly and annual financial statements/ Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm
3. Tax/Thuế:
- Prepare monthly tax report and comply with Vietnamese law: VAT, PIT, FCT/ Lập báo cáo thuế hàng tháng tuân thủ luật VN: VAT, PIT, FCT
- Prepare Year-end audit financial statement reports/ Lập báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm
- Transfer Pricing report, Annual related party transactions/ Báo cáo chuyển giá và các giao dịch liên quan hàng năm
- To update new circulars and decrees/ regulations on tax/ Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan thuế
- VAT refund/ Hoàn thuế
4. Other/ Khác:
- Other report to Management or Government Authorities/ Làm các loại báo cáo khác cho Ban giám đốc và cơ quan Nhà nước
- Other financial management duties assigned by Manager/ Các công việc kế toán tài chính khác theo yêu cầu của Giám đốc.
- Train staff to improve accounting knowledge & skill/ Đào tạo nhân viên nâng cao kĩ năng nghiệp vụ

***BENEFITS:
- Negotiable salary basing on candidate ability. Salary increases yearly basing on evaluation/ Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực
- Social Insurance, Health & Unemployment Insurance as Law/ Đóng BHXH, YT, TN theo quy định
- Other benefits as Company policy/ Ăn ca miễn phí tại công ty và các quyền lợi khác theo chế độ của công ty

- Start to work now/ Đi làm ngay

Job Requirement

Local candidates only.
- Background at Chief Accountant position is required (at least 02 years experience).
- Excellent management and leadership skills.
- Strong analytical skills and excellent negotiation skills.
- Professional and well trained manner.
- Application should include CV and Cover Letter in English to explain the motivation.
- Only shortlisted candidates will be called for interview.

- Graduated from college/university majoring in Accounting/Finance/ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán/tài chính
- At least 3 years of experience in Manufacturing company, at least 3 years at equivalent level/position/ Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
- Good command of written and spoken English language/ Tiếng Anh tốt đủ dùng trong công việc
- Has Chief Accountant license / Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Hard working, careful, has problem solving skill and want to work with the company in the longterm/ Chăm chỉ, cẩn thận, có kĩ năng giải quyết vấn đề và mong muốn làm việc lâu dài
 

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH CAMPANIA VIỆT NAM

Company size: 25-99
Ngành nghề kinh doanh: G4649. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. (Ngành chính)

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Trưởng / Chief Accountant

CÔNG TY TNHH CAMPANIA VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts