language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng - Công Ty Đơn Vị Thành Viên

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 24/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 1. Quản lý phòng kế toán công ty:
  • Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách.
  • Báo cáo TGĐ/ GĐTC định kỳ, đột xuất
 1. Quản lý điều hành chức năng kế toán tài chính
  • Tổ chức hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán.
  • Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.
  • Thực hiện hiệu quả các phần việc quản lý tài sản, vật tư, giá thành, công nợ, thanh toán. Tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
  • Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, các loại bảo lãnh khác
  • Trích lập các quỹ và các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật
  • Lập cáo báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực, đúng thời gian quy định
  • Làm việc với công ty kiểm toán và cơ quan thuế
  • Quản lý quan hệ với các đối tác và cơ quan liên quan
  • Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan
 1. Quản lý điều hành chức năng kế toán quản trị
  • Xây dựng hệ thống thông tin và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định kinh doanh.
  • Giám sát quá trình thu/chi các khoản mục tài chính để phòng tránh và phát hiện các trường hợp vi phạm.
 1. Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị: lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.
 1. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu, định mức liên quan.
 1. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Kiến thức chuyên môn

 • Đại học các ngành kế toán - tài chính, kinh tế
 • Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng
 • Ưu tiên có hiểu biết về kế toán trong lĩnh vực xây dựng
 1. Kỹ năng công việc
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: Giỏi
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi
 1. Kinh nghiệm tối thiểu
 • 06 năm trong lĩnh vực kế toán
 • 03 năm ở vị trí kế toán trưởng

Lưu ý đặc biệt

 • Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, chính xác, chi tiết, quyết đoán, mẫn cán

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

Similar jobs

Kế Toán Trưởng - Công Ty Đơn Vị Thành Viên

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts