language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.namcong.com

Nam Công là một Group các Công ty thành viên gồm Namcong Group, Namcong Comporation, Namcong VietNam, Namcong Cambodia, Công ty Nora, Công ty Zescons, Công ty NCM và Công ty Hcosface. Nam Công... Detail

Kế Toán Trưởng - Đà Nẵng

Employment Information
 • Work location

  Da Nang

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Industry

  Accounting / Auditing / Tax

 • Degree

  Bachelor

 • Job type

  Permanent

 • Age

  30 - 40

 • Salary

  Competitive

 • Deadline to apply

  15/05/2019

Job Description

 1. Tổ chức, Kiểm soát và điều phối các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng.
 2. Kiểm soát dòng tiền của Công ty nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 3. Quản lý, theo dõi, thông báo, cảnh báo cho bộ phận tài chính của Công ty, BGĐ về hạn mức, thời gian đáo hạn của tất cả các khoản nợ liên quan đến Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác (nếu có).
 4. Theo dõi, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính và kế toán.
 5. Trực tiếp làm việc, thỏa thuận, thương lượng với các cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện công tác kế toán.
 6. Chịu trách nhiệm xây dựng quy chế của phòng kế toán, quy định, quy trình quản lý thu - chi của Công ty, quy định phân cấp quản lý về công tác tài chính, kế toán cho các đơn vị trực thuộc Công ty một cách khoa học, hợp lý.
 7. Tổ chức cập nhập, theo dõi, lưu trữ kho dữ liệu kế toán Công ty một cách khoa học và có hệ thống theo quy định của Công ty và pháp luật kế toán.
 8. Trực tiếp phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chế, quy định đối với các nhân viên, phòng ban của Công ty.
 9. Xây dựng kế hoạch nhân sự, bộ máy, kế hoạch hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu bộ phận kế toán Công ty theo từng thời kỳ.
 10. Báo cáo thường xuyên các công việc phát sinh cho BGĐ.
 11. Thực hiện việc báo cáo tháng, quý, năm theo Quy định của Công ty và của nhà nước.

Job Requirement

1.      Nam/ Nữ 30 tuổi trở lên, ưu tiên đã lập gia đình, ưu tiên hồ sơ nộp sớm qua email

2.      Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Ưu tiên tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương.

3.      Tối thiểu có 5 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán, kiểm toán.

4.      Có chứng chỉ Kế toán trưởng

5.      Ưu tiên cho nhân sự có thêm bằng cấp/chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về Khai báo Thuế.

6.      Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương bằng C chứng chỉ quốc gia.

7.      Có chứng chỉ Tin học văn phòng tối thiểu bằng B.

8.      Có kỹ năng sắp xếp, giải quyết và quản lý công việc của kế toán để cho ra kết quả nhanh và hiệu quả về chi phí vận hành.

9.      Có kỹ năng về kiến thức chuyên môn để đáp ứng, xử lý công việc đúng yêu cầu của Công ty.

10.  Có kỹ năng về sử dụng các phần mềm tin học Văn Phòng Word, excel, powerpoint, các phần mềm kế toán, thuế để đáp ứng đúng yêu cầu công việc từ Công ty.

11.  Có kỹ năng xử lý tình huống phát sinh để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai công việc trước đó.

More Information

 • Experience: 5 - 10 Years

Kế Toán Trưởng - Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CÔNG VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts