language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán Trưởng F&B

Công Ty Cổ Phần Milli
Updated: 16/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra hạch toán kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu, hàng tháng lập báo cáo KQKD của Chi nhánh, có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán của Chi nhánh.
2. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính của Chi nhánh theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước,
3. Kiểm tra tình hình thu, chi của Chi nhánh mình phụ trách,
4. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ hạch toán của kế toán viên,
5. Phân công công việc cụ thể cho từng kế toán viên.

6. Tổ chức hệ thống bộ máy kế toán: Thiết lập hệ thống sổ sách phù hợp của Pháp luật về kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; tổ chức điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán công ty.

7. Kiểm soát công nợ, doanh thu, việc thanh toán của nhân viên thanh toán

8. Phân tích, kiểm soát mọi chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh hiệu quả.

9. Kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp hàng tháng, quý, năm. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế Kiểm tra và báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày để có hướng xử lý kịp thời.

10. Báo cáo định kỳ, đột suất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định phân công nhiệm vụ của Công ty.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán/Kiểm toán. 

2. Ưu tiên ứng viên đã làm qua F&B

3. Kiểm tra hạch toán kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu, hàng tháng lập báo cáo KQKD của Chi nhánh, có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán của Chi nhánh.

4. Chỉ đạo công tác quản lý tài chính của Chi nhánh theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

5. Kiểm tra tình hình thu, chi của Chi nhánh mình phụ trách.

6. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ hạch toán của kế toán viên.

7. Phân công công việc cụ thể cho từng kế toán viên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định phân công nhiệm vụ của Công ty. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Milli

www.do-ha.com.vnCompany size: 100-599
Công ty Milli ra đời với mong muốn tạo ra những địa điểm ăn uống, vui chơi lý tưởng cho khách hàng. Cùng với đội ngũ chuyên gia với nhiều kinh nghiệm, chúng...Detail

Kế toán Trưởng F&B

Công Ty Cổ Phần Milli

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts