About us

Công Ty TNHH Hưng Kiến Việt

Employment Information

Kế Toán Trưởng Làm Việc ở Đức Trọng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 3 Years

Công Ty TNHH Hưng Kiến Việt

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Lam Dong

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Lam Dong

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Lam Dong

MM Mega Market Nha Trang

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Lam Dong | Central Highlands | South Central Coast

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Lam Dong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Lam Dong

L'ANGFARM - Công Ty TNHH Quảng Thái

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Lam Dong

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Lam Dong

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Lam Dong