language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ERA GROUP

Kế Toán Trưởng (Lĩnh vực BĐS)

ERA GROUP
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng/quý, báo cáo tài chính tháng/quý, hồ sơ quyết toán thuế năm
 • tài chính, báo cáo tài chính năm.
 • Kiểm tra tính đúng đắn và chuyển các báo cáo trình Ban lãnh đạo công ty.
 • Quản lý theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu - chi, công nợ phải thu - phải trả.
 • Tổng hợp và lập bảng kê các danh mục sau:
 • Tính trích khấu hao tài sản cố định.
 • Chi tiết tạm ứng theo đối tượng
 • Chi tiết tập hợp chi phí, kinh doanh theo đối tượng.
 • Chi phí phân bổ, chi phí trả trước (nếu có).
 • Chi tiết ký quỹ, đặt cọc ngắn hạn - dài hạn.
 • Chi tiết vay ngắn hạn - dài hạn theo đối tượng.
 • Chi tiết chi phí phải trả.
 • Chịu trách nhiệm tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu - chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Dự báo những rủi ro và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận
 • cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán, chủ động đưa ra những định hướng phù hợp.
 • Tối ưu hóa dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu - chi.
 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động của công ty.
 • Kiểm soát việc lưu trữ các tài liệu liên quan pháp lý công ty.
 • Kiểm soát việc quản lý sổ theo dõi các hợp đồng đã ký gồm: đã thực hiện, đang thực hiện và chưa thực hiện.
 • Kiểm soát việc quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình thực hiện hoạt động của công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan ban ngành như: thuế, ngân hàng,… để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới nhằm đáp ứng vào thực tế.
 • Triển khai thực hiện, hướng dẫn, đào tạo các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty.
 • Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn kế toán cho nhân viên của Phòng, thiết lập quy
 • Trình biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định hiện hành.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/ đột xuất theo quy định Công ty và theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 28 – 40.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, có chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Có năng lực và nắm vững nghiệp vụ tài chính, kế toán, tín dụng ngân hàng.
 • Am hiểu quy định, thông tư và văn bản thuế hiện hành.
 • Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán tốt.
 • Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
 • Cẩn thận, chu đáo, chăm chỉ và trung thực.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

ERA GROUP

https://tuyendungeragroup.com/Company size: 25-99
Era Group (ERG) ra đời từ một nhóm các cổ đông chuyên đầu tư phát triển các dự án nhà ở phục vụ nhu cầu phục vụ an cư của người dân cũng như nhu cầu...Detail

Kế Toán Trưởng (Lĩnh vực BĐS)

ERA GROUP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts