Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/07/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Công việc Quản lý điều hành:

- Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty và phòng Kế toán
- Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…
- Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp

- Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ
- Lập Báo cáo tài chính theo chế độ, lập Báo cáo quản trị theo quy định của Công ty. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc

- Tổ chức lập kế hoạch tài chính của công ty, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt
- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật

- Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc


2. Công việc chi tiết

- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán về việc áp dụng hệ thống tài khoản theo chế độ quy định Luật hiện hành và quy định của Công ty

- Kiểm tra các báo cáo, chứng từ thanh toán, hóa đơn, hợp đồng, các chứng từ liên quan

- Kiểm tra soát xét, phê duyệt Hồ sơ chứng từ Thanh toán ngân hàng, tiền mặt

- Tính toán phân bổ chi phí: Khấu hao tài sản, tiền lương, bảo hiệm bắt buộc, thuế TNCN, chi phí trích trước, thuế GTGT, chi phí trả trước...

- Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, ghi nhận kết quả kinh doanh

- Kiểm tra, soát xét sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo yêu cầu

- Lập báo cáo hóa đơn, Kế khai thuế hàng Quý, năm và nộp thuế theo quy định

- Kiểm soát lập, điều chỉnh báo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Tham gia chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

- Kiểm soát Báo cáo quản trị, PL ngày, tháng, năm và báo cáo chi tiết các khoản mục chi phí, phân tích tình hình biến động, báo cáo kịp thời cho TGĐ công ty

- Xây dựng Kế hoạch Thu-Chi Ngân sách hàng tuần, tháng, Báo cáo Vốn vay vốn góp, Kết quả Kinh doanh báo cáo Tập đoàn theo qui định

- Tổ chức chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch mua sắm, lựa chọn, tra soát Nhà cung cấp theo qui định

- Xây dựng Phương án huy động vốn, Hồ sơ vay vốn, trực tiếp làm việc với Ngân hàng giải ngân vốn vay, cân đối vốn trả nợ…

- Làm việc với các cơ quan quản lý về Thuế, BHXH..Trực tiếp làm việc với các Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tham gia các Hội nghị, Hổi thảo Tập huấn..do các Cơ quan chức năng tổ chức

- Làm việc với các Đơn vị quản lý trong Tập đoàn. Ngân hàng, đối tác khách hàng...

- Giám sát hoạt động của nhân sự trong phòng về mặt hành chính, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công việc, khả năng phối hợp với các đơn vị phòng ban khác


3. Về tổ chức nhân sự

- Xây dựng bộ máy tổ chức và quản lý các hoạt động nhân sự thuộc Phòng Kế toán

- Xây dựng năng lực chuyên môn của Phòng Kế toán : hướng dẫn, tuyển dụng, đào tạo CBCNV trong phòng

- Quản lý đội ngũ CBNV Phòng đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định về hoạt động của Công ty

- Đào tạo, hướng dẫn nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kế toán

Job Requirement

1.      Học vấn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

2.      Kinh nghiệm:

- 3 năm ở vị trí tương đương.

3.      Kỹ năng:

- Sắc sảo, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo

- Kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên.Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc.Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng

- Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế

- Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện

- Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện

- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, giải quyết xung đột, khích lệ nhân viên

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback