About us

Kangaroo Group

Employment Information

Kế toán trưởng Nhà máy Hưng Yên

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax

Công ty TNHH Minh Long

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hung Yen

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hung Yen

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Hung Yen