language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

tinholdings.com

TinHoldings đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Giáo dục (TinEdu), Tư vấn pháp lý (TinLaw), Xuất nhập cảnh (TinVisa), Du lịch... Detail

Kế Toán Trưởng ( Phó Phòng Kế Toán )

Employment Information

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán và thực hiện công tác kế toán của công ty và các chi nhánh

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí. Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ về Tài chính - Kế Toán, phổ biến các chuẩn mực về Tài chính - Kế toán cho cấp dưới

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến, cải tiến các quy trinh tài chính nội bộ công ty

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán

- Xây dựng chiến lược tài chính ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch tài chính toàn công ty hàng năm, hàng quý, hàng tháng

- Xây dựng các phương án tài chính để huy động vốn đầu tư - kinh doanh khi cần thiết

- Cân đối dòng tiền tài chính ( dóng tiền Thu và chi ) để đảm bảo được việc luân chuyển đồng vốn nhanh chóng có hiệu quả

- Phân tích, đánh giá, báo cáo các kết quả thực hiện so với kế hoạch/ quy chế/ quy định/ quy trình để tìm giải pháp tối ưu hóa về lĩnh vực Tài chính - Kế toán, đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty trong từng thời kỳ

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt dộng tài chính, tư vấn đầu tư góp vốn, chia lợi nhuận, cổ tức...

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài chính / Kế Toán

- Có chứng chỉ bằng Kế Toán Trưởng

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng

- Có trách nhiệm công việc, biết sử dụng phần mềm kế toán

- Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc

- Nhiệt huyết và gắn bó với công việc

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng cá nhân: sáng tạo trong công việc, chọn được con đường đi ngắn nhất, hiệu quả nhất

More Information

  • Experience: 4 - 5 Years

Kế Toán Trưởng ( Phó Phòng Kế Toán )

CÔNG TY CPĐT TINHOLDINGS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts