language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân
Updated: 23/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổ chức bộ máy kế toán:

· Tổ chức ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

· Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật

· Kiểm soát, đôn đốc tính tuân thủ của các kế toán viên đối với trách nhiệm công việc được giao

2. Quản lý tài sản:

· Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ tạm ứng, công nợ khác, phát hiện những rủi ro tiềm tàng đối với tất cả các khoản công nợ để phối hợp với các đơn vị có biện pháp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro

· Tham mưu cho Ban giám đốc kế hoạch kinh doanh sản xuất của Công ty
3. Báo cáo quản trị:

· Báo cáo phân tích chi phí quản lý so với ngân sách được lập hàng tháng

· Báo cáo công nợ

· Báo cáo doanh thu, giá vốn theo khách hàng.

· Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu

4. Tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế, thanh tra thuế, công tác kiểm toán hàng năm:

· Báo cáo cơ quan thuế gồm tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý/năm, thuế GTGT theo tháng, báo cáo quyết toán thuế TNDN, các thay đổi cần đăng ký hoặc gửi thông báo đối cơ quan thuế trong thời gian quy định của pháp luật

· Chuẩn bị hồ sơ chứng từ, các giải trình đối với thanh kiểm tra thuế theo quy định của Pháp luật

· Phối hợp với Công ty kiểm toán , về kế hoạch kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ chứng từ , các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán độc lập.

5. Báo cáo tài chính:

· Báo cáo tài chính công ty được lập theo đúng chuẩn mực kế toán việt nam.

· Kiểm soát chất lượng báo cáo tài chính trước khi hợp nhất.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ kế toán trưởng
-  Có 5 - 10 năm kinh nghiệm kế toán trưởng ở các công ty với quy mô vừa
-  Ưu tiên kinh nghiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sản xuất
-  Sử dung thành thạo excel, word, power point
-  Có kỹ năng làm việc nhóm
-  Ngoại ngữ: tiếng anh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân

Company size: 25-99
Được thành lập từ năm 2012, BioSpring là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Anh Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất probiotics 100% bào tử...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế toán trưởng"

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts