language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH My Second Home
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

- Kiểm soát quản lý sổ theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu - chi, công nợ phải thu, phải trả, tài sản cố định, các khoản thanh toán, tính lương …

- Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…

- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm

- Hỗ trợ các phòng ban khác giải quyết các công việc liên quan đến mặt tài chính – kế toán với khách hàng, nhà cung cấp và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện các công việc phát sinh mà ban lãnh đạo giao

Job Requirement

- Có chứng chỉ kế toán trưởng. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng

- Có từ 5 năm kinh nghiệm thực tế làm về lĩnh vực kế toán trưởng xây dựng tại các công ty

- Làm việc toàn thời gian

- Giới tính: Nam, Nữ: 30 tuổi trở lên

- Am hiểu sâu về Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Thuế, chuẩn mực kế  toán.

- Tốt nghiệp đại học kinh tế, kế toán tài chính.

- Lương; theo thỏa thuận.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH My Second Home

http://www.mysecondhome.vn/Company size: 200-300
My Second Home (MSH) thành lập từ năm 2015, xuất phát từ ý tưởng phát triển một thương hiệu cung ứng bất động sản nghỉ dưỡng có đủ tâm – tầm trong bối cảnh...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH My Second Home

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts