language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN F&B CONCEPTS
Updated: 12/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Tóm tắt công việc chính:
- Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu công việc.
- Thiết lập, tổ chức, giám sát triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án thực hiện các công tác
chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng kế toán nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt, kịp thời cho các hoạt động
của công ty, đối tác, khách hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng của đối tác và khách hàng.
- Duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng nhằm tạo sự cân đối, chủ
động trong kế hoạch thu – chi, thanh khoản, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận của công ty.

2. Các công việc thực hiện:
- Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài sản, nguồn
tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
- Tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt
động buôn bán của doanh nghiệp.
- Xây dựng tất cả các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động của bộ phận, đảm bảo công việc
được chặt chẽ và thông suốt. Xây dựng các bảng tiêu chuẩn công việc, để nhân viên áp dụng vào
công việc một cách chính xác, hiệu quả.
 Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận
kế toán để áp dụng cho việc thể hiện các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; xây dựng
việc việc kiểm kê, giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; theo dõi, giám sát
việc phân tích và tổng hợp thông báo nguồn tài chính.
 Xây dựng tất cả thủ tục, quy trình làm việc của bộ phận.
 Xây dựng bảng tiêu chuẩn công việc về vật tư, chi phí,…
 Kiểm soát việc thực hiện quy trình.
- Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại các chi nhánh
trực thuộc đơn vị.
- Áp dụng, sử dụng các công cụ tài chính, các phần mềm kế toán – quản trị, các kinh nghiệm trong
lĩnh vực kế toán – tài chính nhằm nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thiện kiến thức của bản
thân cũng như của các nhân viên trong bộ phận.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông báo kế toán vế hoạt động buôn bán, các khoản thu chi của
doanh ghiệp cho lãnh đạo, đưa ra các ý kiến đóng góp của mình để giúp lãnh đạo tìm kiếm được
phương án giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.
- Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt
động buôn bán hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tính
toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư,
khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác buôn bán khác.

- Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản,
điều tra các báo cáo nguồn tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan
của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh đơn vị.
- Tham gia vào việc phân tích hoạt động buôn bán của doanh nghiệp dựa trên các số liệu nguồn tài
chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ, giảm thiểu các
chi phí trong quá trình hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.
- Đưa ra dự báo nguồn tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo doanh
nghiệp phòng ngừa rủi ro buôn bán hoặc các sai phạm nguồn tài chính, vi phạm pháp luật buôn
bán của nhà nước. Tham gia vào việc lập tài liệu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mất
mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.
- Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp trong việc thu hút nguồn nguồn tài chính cho doanh nghiệp
nhằm đảm bảo tính ổn định của ngân sách.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.
- Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc nguồn tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như các
nguyên tắc khác.
- Tham gia vào việc lập và ứng dụng các sổ sách kế toán, các bảng biểu dựa trên nguồn kiến thức
về công nghệ thông báo.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu công việc:
 Phối hợp bộ phận nhân sự thực hiện tổ chức tuyển dụng, đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu
nhân sự cho bộ phận.
 Cập nhật thường xuyên kiến thức kỹ thuật và thông tin cho nhân viên để đáp ứng được yêu
cầu công việc.
 Quản lý phân công, phân nhiệm nên đạt ở mức chuyên môn hóa cao nhưng phải có sự hỗ trợ,
phối hợp nhịp nhàng trong bộ phận tạo được sự hài lòng cho khách hàng.
 Thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm soát, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Xây
dựng môi trường tốt nhằm tạo động lực cho nhân viên có thái độ làm việc tốt, cống hiến.
 Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Lãnh đạo, quản lý nhân viên trong bộ phận.

Job Requirement

Trình độ và những kỹ năng yêu cầu tối thiểu:

 1. Trình độ: Cao Đẳng / Đại Học / Thạc Sỹ

2. Chuyên môn: Tài chính – Kế toán.

3. Kinh nghiệm: 5 - 7 năm tại vị trí tương đương.

4. Ngoại ngữ: Anh Văn C, kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tốt.

 5. Kỹ năng:

 Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc
độc lập.
 Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
 Có kinh nghiệm về kế toán, tài chính doanh nghiệp
 Hiểu biết các chế độ, chính sách tài chính theo pháp luật Việt Nam
 Có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá công việc của nhân viên
 Có khả năng quan sát tổng hợp, nhạy cảm, năng động trong công việc
9.6. Ưu tiên: kinh nghiệm quản lý tài chính, kinh nghiệm công tác trong ngành F&B.

Yêu cầu về thể chất và điều kiện làm việc:

1. Thể chất: Tốt, chịu được áp lực công việc
2. Điều kiện làm việc:
- Làm việc tại văn phòng và đi công tác bên ngoài khi có nhu cầu.
- Thời gian làm việc: Theo quy định của Công ty.
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu đột xuất.

More Information

  • Degree: Postgraduate
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN F&B CONCEPTS

Company size: 100
Loại hình doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Lĩnh vực kinh doanh: thiết bị bếp, thiết bị lạnh dùng trong công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, chuỗi kinh doanh....Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế toán trưởng"

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN F&B CONCEPTS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts