language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng

VPĐD Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh
Updated: 11/08/2018

Employment Information

Job Description

 1. Xây dựng các hệ thống hạch toán kế toán, thuế theo quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định của thuế.
 2. Ký các loại chứng từ theo quy định của Công ty, quy định về kế toán, thuế.
 3. Tổ chức việc hạch toán, tập hợp chi phí và tính giá thành kết quả sản xuất kinh doanh.
 4. Tổ chức việc lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm.
 5. Tổ chức việc lập báo biểu báo cáo theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý.
 6. Tổ chức việc kiểm kê ( tài sản, hàng tồn kho, CCDC) định kỳ và đột xuất.
 7. Soạn thảo các công văn và liên hệ giao dịch với các cơ quan liên quan đến kế toán tài chính, thuế.
 8. Đề xuất cho Tổng giám đốc xây dựng bộ máy kế toán, thống kê toàn Công ty.
 9. Đề xuát cho Tổng giám đốc xây dựng các quy định, quy chế về kế toán tài chính, thống kê.
 10. Đề xuất xây dựng quy định và thực hiện kiểm soát nội bộ toàn Công ty.
 11. Cung cấp thông tin về kế toán theo quy định của Công ty.
 12. Tổ chức việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ kế toán.
 13. Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ về các quy định thuế, kế toán và quy định về chứng từ về kế toán thuế.
 14. Thực hiện các báo cáo kê khai nộp thuế theo đúng quy định (VAT, TNDN, Nhà thầu, NK,...)
 15. Làm việc với cơ quan thuế khi có đợt thanh tra kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
 16. Làm việc hoặc báo cáo cung cấp khi có yêu cầu liên quan đến chế độ kế toán
 17. Hướng dẫn đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu chuyên môn kế toán và các quy định thuế.
 18. Hướng đãn nghiệp vụ kế toán, thống kê trong toàn Công ty: Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định về hạch toán của Bộ tài chính.
 19. Được quyền yêu cầu các bộ phận trong Công ty cung cấp số liệu báo cáo kịp thời, chính xác.
 20. Đôn đốc các bộ phận trong việc thực hiện các báo cáo.
 21. Đề xuất những vấn đề về việc tổ chức hạch toán kế toán, tài chính và kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế công ty.
 22. Quản lý nhân sự và Công việc của phòng kế toán.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính chính quy.

2. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng trong danh nghiệp sản xuất có quy mô từ 1.000 nhân công trở lên.

3. Có 2 lần làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.

4. Có bằng KTT của Bộ tài chính.

5. Ưu tiên cho những ứng viên đã làm kiểm toán, có kinh nghiệm xây dựng và làm việc trên hệ thống ERP nước ngoài.

6. Ưu tiên cho những ứng viên đã làm việc tại một số Công ty cùng ngành nghề hoặc tương đương.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

VPĐD Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh

http://www.dongquang.vn
     Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh nằm trong hệ thống các nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm sợi cho ngành dệt may với trên 25...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

VPĐD Công ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts