Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán TRưởng

CÔNG TY TNHH TMDV KTNN PHÁT NGHĨA
Updated: 06/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Theo dõi tình hình kinh doanh của Công ty
- Đã làm qua các công ty Thương Mại, Sản xuất….( nhân sự từ 150 người trở lên)
- Theo dõi việc nhập xuất hàng hóa từ kế toán tổng hợp
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu và phải trả từ BP công nợ
- Theo dõi chấm công hằng ngày cho nhân viên văn phòng và nhân công công trình từ BP kế toán
- Tính lương bộ phận văn phòng và nhân công công trình từ BP kế toán
- Tính BHXH, BHYT, BHTN, TNCN hàng tháng từ nhân sự
- Kiểm tra chứng từ được chuyển về từ bộ phận công trình và trình Ban Giám đốc ký duyệt.
- Hạch toán và định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào các phần mềm kế toán
- Xây dựng, tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.
- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng / quý / năm.
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…
- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.
- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …
- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.
- Phê duyệt các bảng tính lương do kế toán tổng hợp lập.
- Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế.
- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.
Sẽ trao đổi CV cụ thể trong buối phỏng vấn.

Job Requirement

- Kế Toán Trưởng - Quản lý cấp trung 
- Kinh nghiệm: Hơn 5 năm ở vị trí tương đương
- Trình độ: Đại học – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp,Thương Mại hoặc tương đương
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (nếu có)
- Nghe: Trung Bình -Nói: Trung Bình -Đọc: Trung Bình -Viết: Trung Bình
- Trình độ tin học:( MS Word: Tốt -MS Excel: Tốt -MS Power Point: Tốt -MS Outlook: Tốt.

- Các phần mềm kế toán: Misa, Bravo, Ecount, ....
- Phần mềm khác.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 35 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH TMDV KTNN PHÁT NGHĨA

https://phatnghia.vn/Company size: 25-99
Công ty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa  được thành lập 2003, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn mong muốn mang lại những giá trị...Detail
Job tags / Skills:Kế Toán TRưởng

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán TRưởng"

Kế Toán TRưởng

CÔNG TY TNHH TMDV KTNN PHÁT NGHĨA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts