language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Hoạch định, Quản trị ngân sách, Quản trị tài chính & Quản trị tình hình hoạt động:

o Cùng với Ban Giám Đốc phân tích tình hình vĩ mô, tình hình ngành lập kế hoạch kinh doanh trung dài hạn của Công ty định kỳ để tham mưu cho HĐQT xác định đường hướng phát triển chiến lược và tình hình tài chính trung dài hạn của Công ty.

o Định kỳ hàng năm thực hiện lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách, tài chính chi tiết cụ thể trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

o Hoạch định chiến lược tài chính, quản lý vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý ngân quỹ, tối ưu vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh và phát triển mới của Công ty.

o Phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty và đưa ra các đề xuất cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

o Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính.

o Đảm bảo các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

2. Quản lý bộ phận Kế toán tài chính thực hiện các công việc vận hành của Bộ máy tài chính:

o Xây dựng bộ máy tổ chức phòng TCKT tối ưu, tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nhân sự

o Thiết lập qui trình, qui định chính sách phòng tài chính kế toán liên quan nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả của hoạt động Công ty

o Quản lý doanh thu, công nợ phải thu, phải trả, hàng hóa, CCDC, tài sản cố định, Kiểm soát chi phí và ngân sách được phê duyệt, hiệu quả của chi phí

o Quản lý thuế, tối ưu thuế phải nộp

o Thiết kế, xây dựng và tổ chức thực hiện Hệ thống kế toán & hê thống thông tin ty đáp ứng qui định luật, nhu cầu phân tích quản trị của Công ty: hệ thống tài khoản, tiểu khoản phân tích, nguyên tắc kế toán về phân bổ doanh thu, chi phí, nguyên tắc tính giá, trích trước, dự phòng …

o Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị kịp thời, chính xác

o Xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… tài chính và phi tài chính nhằm phân tích đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty theo định kỳ.

o Tổ chức hệ thống Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán (mềm/cứng) một cách có hệ thống, an tòan, bảo mật & theo yêu cầu pháp luật và qui định nội bộ

3. Kiểm soát rủi ro, giám sát tuân thủ

o Đảm bảo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty tuân thủ các qui định của luật kế toán, luật thuế và các luật liên quan khác.

o Đảm bảo tính tuân thủ của hoạt động liên quan tài chính Công ty với Điều lệ Công ty, Qui chế tài chính và các qui chế, qui trình, qui định khác của Công ty.

o Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán

o Nhận diện rủi ro, sai phạm liên quan tài chính và kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp xử lý, cải thiện rủi ro.

4. Tương tác, hỗ trợ, báo cáo, quan hệ với các bên liên quan

o Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất đến HĐQT, kịp thời nêu lên các vấn đề sai phạm về nguyên tắc quản trị tài chính công ty

o Hỗ trợ, tham mưu sâu sát với Ban giám đốc trong việc vận hành Công ty

o Hỗ trợ, phối hợp với các Bộ phận thực hiện các công việc kinh doanh của Công ty

o Thực hiện các báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính đúng, đủ và bảo mật thông tin cần thiết cho các bên liên quan thực hiện công việc

o Đại diện Công ty quản lý tốt các mối quan hệ với Kiểm toán, Thuế, Ngân hàng

Job Requirement

 •  Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương.
 •  Có năng lực tổ chức, sắp xếp, kiến tạo. Có khả năng nhận diện bản chất vấn đề để tìm ra các mô hình, xu hướng rủi ro của sự kiện; khả năng truyền đạt và vận động tổ chức thực hiện
 •  Đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, chủ động, độc lập, thẳng thắn.
 •  Tư duy logic mạch lạc, rõ ràng, có khả năng đơn giản hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa cao. Có tầm nhìn đa chiều. Nhạy bén, chi tiết về con số, kỹ năng kiểm tra đối chiếu số liệu
 • Sử dụng tốt phần mềm ERP, Oracle, Microsoft office và các phần mềm liên quan

More Information

 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 Tháng
 • Benefit:

  - Lương Thưởng hàng năm
  - BHXH
  - DU lịch hàng năm

 • Holidays: Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật

Company Overview

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Overview about IPP Group: Established: 1985 Head office: Opera View Building, 7th Floor, 161 Dong Khoi, D.1, HCMC Number of subsidiaries &...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Similar jobs

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts