language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Bodyfriend Việt Nam
Updated: 10/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý các nghiệp vụ kế toán tại công ty mẹ, kiểm tra và giám sát các nghiệp vụ kế toán các công ty con và công ty liên kết. Ký duyệt các khoản thu chi trong group.

- Xây dựng, rà soát đánh giá, lên kế hoạch tài chính và điều hành kế hoạch cho công ty.

- Rà soát, kiểm tra báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày; so sánh đánh giá với Ngân sách, cùng kỳ năm trước và so sánh giữa các thời kỳ trong cùng một năm tài chính; Cung cấp báo cáo tài chính phục vụ lập báo cáo quý, bán niên, thường niên, bất thường ; Cung cấp thông tin liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán phục vụ công bố thông tin của công ty.

- Cân đối doanh thu, chi phí, dự tính các khoản thuế phải đóng trong năm.

- Xây dựng hệ thống kế toán, vận hành và kiểm soát; Rà soát báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, các báo cáo khác liên quan đến phòng kế toán.

- Cân đối VAT, CIT giữa các công ty trong group.

- Làm hồ sơ vay, theo dõi các khoản vay, làm việc trực tiếp với ngân hàng và các cơ quan chức năng.

- Tính giá hàng nhập khẩu.

- Tính doanh thu, giá vốn, phân bổ chi phí.

- Theo dõi và báo cáo về các công ty đang giải thể.

- Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính

- Nghiên cứu xây dựng, cải tiến phương pháp, công nghệ, quy trình hoạt động nghiệp vụ phụ trách; Phối hợp để tiến hành kiểm soát nội bộ.

- Hướng dẫn nhân viên dưới quyền, trưởng các bộ phận có liên quan , các công ty con trong Tập đoàn về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ về chuyên môn từ chế độ kế toán, công ty kiểm toán độc lập trước khi phát sinh giao dịch trọng yếu; Phối hợp chặt chẽ với công ty Kiểm toán độc lập trong việc kiểm soát hoạt động trên các đánh giá rủi ro.

- Các nhiệm vụ khác được phân công…

Job Requirement

-        Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

-        Ít nhất 5 năm kinh nghiệm

-        Kiến thức về chuyên môn: tài chính/kế toán/kinh tế/ngoại thương

-        Có chứng chỉ kế toán trưởng

-        Yêu cầu Tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Hàn.

-        Hiểu biết về hoạt động công ty (cơ cấu, sản phẩm, thị trường...)

-        Quy chế, quy định quản lý tài chính nội bộ

-        Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam

-        Hợp nhất báo cáo tài chính ở quy mô Tập đoàn

-        Kiếm toán độc lập, kế toán quản trị

-        Pháp luật và vận dụng pháp luật, đặc biệt là liên quan đến thuế và kế toán

-        Phương pháp, quy trình kiểm toán nội bộ

-        Hệ thống, quy trình kiểm soát rủi ro theo mảng chuyên môn

-        Có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, phân tích, tổng hợp, đánh giá

-        Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, thực hiện công việc, quản lý, hướng dẫn đào tạo nhân viên, tư duy chiến lược.

-        Tư duy lãnh đạo.

-        Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, đổi mới và sáng tạo.

-        Thái độ tích cực, tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm, định hướng chất lượng.

-        Trung thực chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 9h00-18h00

Company Overview

Công Ty TNHH Bodyfriend Việt Nam

Company size: 25-99
JM Group là tập đoàn 100% vốn Hàn Quốc, qui mô nhân sự trên 200  người, ngành nghề kinh doanh chính là nhập khẩu và thương mại, tiêu biểu là các dòng...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Bodyfriend Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts