language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

vietacorp.com

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, là 1 công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử, với đội ngũ cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm gần 10 năm về... Detail

Kế Toán Trưởng

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính

- Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

- Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

- Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo những quy định mới

Điều phối công tác kế toán

- Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng – quý – năm của kế toán viên.

- Xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp - kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu – chi của doanh nghiệp.

- Kiêm tra, phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận khác của doanh nghiệp đề nghị.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng…; các cơ quan nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch – đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước…

- Trực tiếp báo cáo lên ban lãnh đạo doanh nghiệp việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; báo cáo tài chính định kỳ.

Quản lý công tác tài chính

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện – kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai.

- Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học tài chính - kế toán
- Có trên 3 năm làm Kế toán trưởng tại tại các đơn vị có quy mô trên 200 người,

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược, y tế.

More Information

 • Experience: 3 - 5 Years

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts