language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế toán trưởng

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Công ty.

– Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ qúa trình hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.

– Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết qủa kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp.

– Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

– Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

– Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, qúi, năm. Tổ chức công tác phân tích việc thực hiện chi phí, đề ra các biện pháp tiết kiệm hợp lý trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá.

– Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do công ty qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai.

– Không ngừng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ quản lý, nghiên cứu sâu sát hoạt động của các bộ phận để cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán toàn công ty, đáp ứng kịp thời đổi mới và phát triển của Công ty.

– Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do Giám Đốc trực tiếp phân công

Job Requirement

Am hiểu về lĩnh vực kế toán, tài chính, thống kê và các luật hiện hành

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 năm kinh nghiệm chuyên môn, ưu tiên đã làm việc trong môi trường nước ngoài.

- Có kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất, sử dụng phần mềm Fast. Chịu được áp lực cao trong công việc, tổng hợp phân tích số liệu, sử dụng báo cáo quyết toán tài chính theo định kỳ.

- Có khả năng phân tích tổng hợp, giải quyết các vấn đề tài chính

- Kĩ năng giao tiếp tốt thuyết phục. 

- Có kĩ năng hoạch định, tổ chức và kĩ năng giám sát, kiểm tra.

- Có kĩ năng về quản trị nhân sự, quản lý thời gian, huấn luyện cấp dưới, về hoạt động tài chính của công ty.

- Kỹ năng về các phần mềm kế toán hiện hành, hiểu các luật kinh tế mới nhất

- Giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát (bắt buộc)

- Mức lương : Cạnh tranh

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM

Company size: 100-499
Công ty TNHH Sambu Fine Việt Nam ( 100% vốn đầu tư Hàn Quốc) chuyên sản xuất miếng lót giày thể thao thương hiệu Nike, Addidas, New banlance , Puma,..... Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế toán trưởng"

Kế toán trưởng

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts