language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Thương mại LARIA
Updated: 11/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Kiểm tra các hợp đồng phát sinh, theo dõi công nợ

Kiểm tra bảng lương và hạch toán lương trong phần mếm Misa.

Cập nhật giá vốn hàng bán từ hệ thống bán hàng vào phần mềm Misa.

Câp nhật và phân bổ các chi phí đầu tư sửa chữa vào phần mềm Misa.

Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán và kết chuyển lãi lỗ.

Làm báo cáo và các công việc khác do BGĐ yêu cầu

Job Requirement

- Hoàn thành các chỉ tiêu công việc do cấp quản lý đề ra.

- Đảm bảo hoạt động bộ phận kế toán công ty diễn ra tốt nhất.

- Quản lý hoạt động tài chính của toàn bộ cửa hàng.

- Duy trì quan hệ với các đối tác, các nhà cung cấp, để đảm bảo hàng hóa có chất lượng cao và làm việc có sự phối hợp hiệu quả.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Thương mại LARIA

www.farmersmarket.vnCompany size: 100-499
FARMERS' MARKET·13 THÁNG 12 2017 Kinh doanh online đặc sản Đà Lạt & đồ ăn vặt từ năm 2013, đến nay Farmers’ Market đã thay đổi mô hình thành “Chuỗi cửa...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Thương mại LARIA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Thương mại LARIA

Employment Information

Kế Toán Trưởng

Location