language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH
Updated: 17/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

*Mô tả công việc

1. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.

2. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Phê duyệt các khoản thanh toán, bảng tính lương, báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho, báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế, các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

4. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

5. Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

6. Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành.

7. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.

8. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

9. Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của Giám đốc, HĐQT.

* Tiêu chính đánh giá công việc

1. Báo cáo đúng hạn, chính xác.

2. Hoàn thành các công việc được giao đầy đủ, đúng hạn.

* Quyền Hạn

1. Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty; Yêu cầu kế toán viên, kế toán tổng hợp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy trình kế toán đề ra.

2. Yêu cầu các kế toán viên, kế toán tổng hợp giải trình các số liệu báo cáo.

3. Yêu cầu các bộ phận đề nghị thanh toán giải trình các số liệu thanh toán.

4. Từ chối ký thanh toán các khoản thanh toán chưa đủ điều kiện thanh toán.

5. Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;

6. Các báo cáo kế toán, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, chuyển khoản trả lương … đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;

7. Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

* Các mối quan hệ công việc

1. Nhận yêu cầu , chỉ đạo từ Giám đốc công ty

2. Báo cáo trực tiếp GĐ công ty

3. Phân công giao việc cho nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp

4. Phối hợp với các bộ phận giải quyết công việc

Job Requirement

1.      Nhiệt tình, năng nổ, đam mê với công việc (enthusiasm, aggressive)

2.      Đạo đức nghề nghiệp (keep compliance - Bảo mật thông tin; làm việc khách quan;  trung thực, liêm khiết)

3.      Cẩn thận

4.      Học hỏi và phát triển bản thân (self development)

5.      Tinh thần hợp tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ (coorporation)

6.      Kỹ năng giải quyết sự cố (conflict solving)

7.      Kỹ năng giao tiếp, đàm phán (communication & negotiation)

8.      Kỹ năng báo cáo

9.      Kỹ năng sử dụng phần mềm vi tính văn phòng

10. Kỹ năng lãnh đạo/tạo động lực cho nhân viên

11. Kỹ năng lập kế hoạch (planning, strategy)

12. Kỹ năng sử dụng phần mềm SSE và SAP

13. Kiến thức về nội quy, quy trình quy định vận hành

14. Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán

15. Kiến thức về pháp luật thuế TNCN, TNDN, BHXH,…

16. Kiến thức về quản trị nhân sự

17. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán hệ chính quy các trường Kinh tế trở lên.

18. Có chứng chỉ kế toán trưởng

19. Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có trên 5 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán Tổng hợp

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Training opportunities: - Được tham gia các khóa đào tạo của công ty.
 • Colleagues: - Được công ty cho đi tham quan nghỉ mát hàng năm, được tham gia các chương trình teambuilding.
 • Benefit:

  - Lương 18 triệu đến 25 triệu/ tháng
  - Thưởng KQKD: 4-5 triệu/ quý
  - Được công ty đóng phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI care), hạn mức hưởng 60 triệu/năm.

 • Other extras:

  - Ăn trưa: 40.000đ/ ngày
  - Được công ty đóng toàn bộ phí BHXH, BHYT, BHTN (32%) ngay khi kết thúc thử việc (người lao động không phải đóng 10.5%)
  - Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

 • Holidays: - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Company size: 100-499
Chúng tôi, những con người thuộc Systech Trading cam kết nâng tầm Việt Nam thông qua cung cấp các hệ thống giá trị cao hơn cho các ngành công nghiệp sản...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Trưởng"

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Employment Information

Kế Toán Trưởng

Location