About us

CÔNG TY CỔ PHẦN IDS EQUITY HOLDINGS.

Employment Information

Kế Toán Trưởng

Job level Manager
Salary $ Over 60,000,000 VND
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment , Real Estate
Experience 10 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ D&T

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Hung Yen

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Bốn Mùa Toàn Cầu

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi