About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL

Employment Information

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking
Experience 5 - 10 Years

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Long An

Công ty TNHH Thương mại LARIA

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ME KONG

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Moveo Bình Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đại Minh Quang

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh