Location

Ha Noi

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  Over 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  18/02/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

– Lập và quản lý kế hoạch tài chính. Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.

– Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực kế toán của Công ty.

– Thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu của các kế toán chi tiết của Công ty.

– Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.

– Kiểm soát các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

– Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

– Theo dõi hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản

thanh toán do các bộ phận trong Chi nhánh Công ty đề nghị.

– Theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán khác.

– Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán.

– Trực tiếp lập kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.

– Xây dựng đội ngũ nhân viên trong bộ phận, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế cận và Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán; 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp

- Nắm vững nguyên tắc – chuẩn mực về Tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Thành thạo hạch toán kế toán, kiểm tra số liệu phần hành, thành thạo lập và đọc hiểu các báo cáo tài chính.

- Tự tin trong giao tiếp và làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, kiểm toán,…)

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback