language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Vật Tư - Công Nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG CÁT YẾN
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tiếp nhận, theo dõi và kiểm tra hồ sơ mua hàng, bán hàng.

- Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá vật tư, dịch vụ của công ty.

- Tiếp nhận, theo dõi và kiểm tra hồ sơ thanh toán (tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán cho các nhà cung cấp, …) tại công ty

- Theo dõi tình hình công nợ của các khách hàng, nhà cung cấp, đôn đốc việc thu hồi công nợ.

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ theo từng khách hàng vật tư hàng hoá và Đại lý, nhà cung cấp.

- Lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng vật tư hàng hoá và Đại lý, nhà cung cấp.

- Hàng ngày, kiểm tra và lập chứng từ nhập, xuất kho vật tư, công cụ, thành phẩm, thành phẩm tại công ty (Liên quan đến mua, bán hàng hoá vật tư hàng hoá)

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến việc nhập, xuất kho vật tư, công cụ, thành phẩm tại công ty.

- Lưu trữ dữ liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách liên quan tới phần hành đảm trách đúng quy định công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng hoặc Ban giám đốc phân công

Job Requirement

-      Nữ, trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

-      Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên

-      Sử dụng Excel, Word,...

-      Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chiu khó, chăm chỉ

-      Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG CÁT YẾN

www.dungcatyen.vnCompany size: 25-99
Công ty Cổ phần Dũng Cát Yến được hình thành từ nền tảng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến của công ty...Detail

Kế Toán Vật Tư - Công Nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG CÁT YẾN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DŨNG CÁT YẾN

Employment Information

Kế Toán Vật Tư - Công Nợ

Location