About us

AMPACS INTERNATIONAL CORP

Employment Information

KẾ TOÁN VIÊN ( BIẾT TIẾNG TRUNG )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Statistics

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 14 Mil - 27 Mil VND

  • Binh Duong