Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHU TÂM TÍN
Updated: 07/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh;
- Kiểm tra các định khoản phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, báo cáo cho Kế toán trưởng, Giám đốc;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu Cho Kế toán trưởng, Giám Đốc khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán Trưởng;
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định, đảm bảo hệ thống dữ liệu kế toán của công ty không bị mất, bị truy cập trái phép hoặc bị đánh cắp;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng

More Information

  • Degree: College
  • Age: 20 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHU TÂM TÍN

http://mvot.vn/
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHU TÂM TÍN, tên viết tắt MVOT (Master in Vietnamese Online Trading) là nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Viên"

Kế Toán Viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHU TÂM TÍN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts