language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.mibs.com.vn

Công ty MIBS là chuyên gia giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự, tổ chức sự kiện và truyền thông. Với quan niệm: “ Muốn kinh doanh tốt,... Detail

Kế Toán Viên

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Công việc chuyên môn

 • Tiếp nhận và thu thập chứng từ: Tiếp nhận và thu thập chứng từ từ các phòng ban chuyển đến (đề nghị thanh toán, đề nghị chuyển khoản, đề nghị thanh toán lương, yêu cầu xuất hóa đơn của tất cả các khách hàng)
 • Kiểm tra chứng từ: Sau khi tiếp nhận bộ chứng từ từ các phòng ban chuyển sang tiến hành kiểm tra tính chính xác về số tiền, tính hợp pháp của hóa đơn theo quy định chung của BTC.
 • Nhập liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào PMKT, in chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi. thanh toán tạm ứng (tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động SXKD của công ty )
 • Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng
 • Lập UNC thanh toán lương.
 • Định khoản các bút toán doanh thu trên PMKT.
 • Lập báo cáo thu/ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; hàng tuần phối hợp với thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu số liệu tồn quỹ.
 • Phổ biến, hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng.
 • Theo dõi các khoản tạm ứng, công tác phí,… và nhắc nhở các đối tượng có liên quan làm thủ tục thanh toán tạm ứng nếu đến hạn thanh toán.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp
 • Tổng hợp bảng kê mua vào, bán ra hàng tháng (hóa đơn đầu vào, đầu ra vào bảng kê mua vào bán ra để làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng)-> đối chiếu số liệu kê khai và PMKT.
 • Giao dịch với các ngân hàng, định kỳ lấy sổ phụ, sao kê tài khoản.
 • Đối chiếu số liệu chi tiết với kế toán tổng hợp.

2. Chế đ báo cáo

 • Báo cáo định kỳ hàng tuần cho cấp trực tiếp quản lý gồm: action plan (kế hoạch công việc theo mẫu chung của công ty), báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, công nợ phải thu + phải trả)
 • Báo cáo hàng tháng: Tờ khai thuế GTGT
 • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Trình độ                : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Chuyên ngành      : kế toán/ tài chính
 • Kinh nghiệm          : 02 năm trở lên
 • Có khả năng chịu áp lực công việc
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại...

More Information

 • Experience: 2 Years

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kế Toán Viên"

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts