About us

Green Garden Fitness Center

Employment Information

Kế Toán Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/08/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ôtô (Saigon Ford)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TAM ĐỈNH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Chào Buổi Sáng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TAM ĐỈNH

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Biển Xanh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Luật Thịnh Trí

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Ngày Vui

$ 8 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh