About us

Tập đoàn Nam Miền Trung

Employment Information

Kế Toán Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Agriculture , Fishery
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Hải Nam

$ Competitive

  • Binh Thuan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Nationwide | Binh Thuan | Soc Trang

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ho Chi Minh

HDBank

$ Competitive

  • Quang Tri | Binh Thuan | Binh Dinh

Công ty CP BĐS LINKGROUP

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Thuan

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Thuan

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ Over 5 Mil VND

  • Binh Thuan